Welkom

Luchtfoto Den Helder

Hartelijk welkom op de site van Stichting Ondernemen aan Zee, de naam van het ondernemersfonds in de gemeente Den Helder.

Het ondernemersfonds is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Den Helder en de ondernemers-verenigingen Helderse Ondernemers Binnenstad (HOB), Helderse Ondernemers Vereniging (HOV), Detailhandels Federatie Den Helder (DFD), Ondernemersvereniging Kooypunt (OVK), Ondernemers Federatie Julianadorp (OFJ) en de Haven-en Scheepvaartvereniging (HSV).

(foto's Peter van Aalst)

Doel van de Stichting:
Geldmiddelen welke via een opslag op de gemeentelijke belastingen worden geheven ten laste van ondernemers in de gemeente Den Helder ter beschikking te stellen aan ondernemersorganisaties.

Bestedingsdoelen:
De Stichting besteedt gegenereerde gelden aan:

  1. Gebiedsverbetering in deelgebieden van Den Helder (kwaliteit- en sfeerverhogende maatregelen).
  2. Organisatie van evenementen die een impuls geven aan de lokale economie.
  3. Promotie gericht op de versterking van de lokale economie in het algemeen.
  4. Collectieve activiteiten waaronder binnenstad- en parkmanagement.
  5. Verbeteren vestigingsklimaat voor bedrijven.
  6. Het substantieel bijdragen aan citymarketing Den Helder.

Aanvragen:
Ondernemersorganisaties binnen de gemeente Den Helder kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen door gebruikmaking van het op de website vermelde aanvraagformulier zolang de aanvraag voldoet aan de Bestedingsdoelen.

Bestuur:
Het bestuur van Stichting Ondernemen aan Zee bestaat uit vertegenwoordigers van genoemde ondernemersverenigingen. Op de foto de huidige bestuursleden.

Bestuur Stichting Ondernemen aan zee

vlnr. Kees Jan Tuin (voorzitter), Stef van Amesfoort (penningmeester), Désirée van Kalsbeek (2e secretaris), Harry Cornelje (secretaris), Ted Kloosterman